Beschermingsbewindvoering (op de site ook bewindvoering genoemd) is een voorziening die bedoeld is voor mensen die tijdelijk of voor langere tijd niet in staat zijn hun eigen financiën te doen. Dit kan een gevolg zijn van uw lichamelijke en/of geestelijke toestand of als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden.

 

De bewindvoerder regelt uw financiën. Zij kijkt of u gebruikt maakt van alle voorzieningen ter verhoging van uw inkomen en zorgt dat alle rekeningen betaald worden. Hiervoor opent de bewindvoerder een bankrekening op uw naam. Als er schulden zijn, gaat de bewindvoerder in overleg met u kijken hoe deze aangepakt moeten worden.

 

Het bewind kan door u zelf aangevraagd worden, maar ook door andere mensen (instelling waar u verblijft, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar u woont, partner, familieleden van u tot in de vierde graad en door de Officier van Justitie (bijvoorbeeld als er geen familie meer is).

 

Bewindvoering moet aangevraagd worden bij de Rechtbank. De kantonrechter bepaalt tijdens een zitting of bewindvoering noodzakelijk is en hoe lang het bewind gaat duren.

 

De bewindvoerder zal samen met u ook afspraken maken om  te kijken of u in de toekomst eventueel weer zelf uw financiën kunt doen, zodat het bewind na verloop van tijd weer kan stoppen. Hierbij zal uitgegaan worden van uw mogelijkheden.