Einde bewind

 

In de wet is in artikel 449 Burgerlijk Wetboek, boek 1 vastgelegd in welke situaties het bewind eindigt.

Het gaat hierbij om de volgende situaties:

 • bepaalde periode
  • Als de rechter het bewind voor een bepaalde periode heeft uitgesproken en die periode is voorbij, dan eindigt het bewind.
 • geen noodzaak/niet zinvol meer
  • Als het bewind niet meer noodzakelijk is of voortzetting niet zinvol meer is, kan de rechter besluiten om het bewind op te heffen. Dit kan op uw verzoek of op ons verzoek.
 • overlijden
  • Het bewind wordt opgeheven of eindigt van rechtswege als de persoon voor wie de maatregel is bedoeld, overlijdt.
 • op verzoek bij gegronde redenen
  • Als er gegronde redenen zijn voor de bewindvoerder of voor uzelf om het bewind te stoppen, kan er bij de rechtbank een verzoek worden ingediend om de bewindvoerder te ontslaan van haar taak.
 • overdracht naar andere bewindvoerder
  • Mochten wij ontslagen worden als bewindvoerder, dan zullen wij volledige medewerking verlenen om het dossier over te dragen aan de nieuwe bewindvoerder.

 

 

Het bewind stopt op het moment dat de rechter de beschikking aan u heeft verzonden. Op deze beschikking staat de datum vermeld waarop het bewind eindigt.