Bewindvoering bij Klik Bewind bestaat uit een aantal verschillende stappen. Tijdens de aanmelding en de intake ontvangt u alle informatie over (de werkwijze van) Klik Bewind. Ook worden dan alle afspraken, nodig voor een goed lopend bewind, in overleg met u gemaakt en vastgelegd.

 

Bewindvoering is alleen succesvol als er een goede samenwerking is.