Werkzaamheden

 • contact onderhouden met alle bedrijven, instellingen en schuldeisers waarmee u te maken heeft
 • uw inkomsten en uitgaven via de beheerrekening laten lopen
 • controleren of u gebruik maakt van alle inkomensvoorzieningen
 • controleren of uw inkomen niet onder de beslagvrije voet komt
 • actueel houden van het budgetplan
 • opstellen van de boedelbeschrijving (stand van zaken aanvang bewind)
 • uitvoeren van het ‘Plan van Aanpak’ (o.a. aanpakken schuldenproblematiek)
 • betalingen uitvoeren volgens het budgetplan
 • indien mogelijk betalingsregelingen treffen
 • belastingaangifte vanaf het jaar van onder bewindstelling
 • kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen invullen
 • aanvragen bijzondere bijstand
 • aanvragen toeslagen belastingdienst
 • reguliere handelingen met betrekking tot de onder bewind gestelde goederen
 • regelmatig contact met u hebben volgens de gemaakte afspraken (in ieder geval 1 keer per 2 maanden)
 • behandelen en/of doorzenden van de post
 • aanwezig zijn tijdens zittingen van de kantonrechter (indien gewenst)
 • jaarlijkse Rekening en Verantwoording opstellen.

 

Wij doen geen bewind bij ondernemersactiviteiten en beheer van inkomsten en uitgaven die niet onder bewind zijn gesteld. Indien dit ter sprake is, zullen wij u doorverwijzen.